ساخت فرم رایگان باjotform.com

یکی از بهترین سایت ها برای طراحی فرم رایگانjotformاست.

کامل و پرامکانات ولی رایگان...!

برخی از امکانات:

تم های بسیارزیاد و زیبا

امکان گذاشتن متن

//    //.    آرم

امکان گذاشتن انتخاب چند گزینه در فرم

امکان دریافت کدiframe،lightbox,source,javascriptو...

کلیک کنید

محمد سجاد تدین
مرتضاییf ● ۲۴ دی ۹۱ ، ۱۸:۵۸
خیلی بدردم خورد.ممنون

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه