1 راز مهم طراحی طراحان بزرگ

مشتری از شما چه خواسته است؟

لوگویی که شما طراحی می کنید باید دارای تمام خواسته های مشتری باشد؛مثلا مشتری می گوید:من این لوگو را برای فلان سمینار می خواهم که موضوعاتش فلان و فلان وفلان است.لوگویی که شما طراحی می کنید باید اولا نشان دهنده ی سمینار باشد ثانیا تمام موضوعات مهم سمینار را نشان دهد.

ایده ی شما باید آشنا باشد با خواسته های مشتری!

اگر مشتری هیچ خواسته ای ندارد،پس هیچ لوگویی هم طراحی نمی شود!
اگر مشتری به شما توضیحات کاملی نداده است،با جرئت کامل انقدر سوال بکنید تا موضوع و خواسته برایتان کاملا ملموس شود
محمد سجاد تدین

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه