درباره اینجا

دهکده طراحی یکی دیگر از وبسایت های گروه اسنو می باشد.که فعالیت آن در زمینه ی طراحی می باشد.

دهکده طراحى یک وبسایت آنلاین مى باشد ؛البته فقط آنلاین که نه!

اخبار به روز

وب

گرافیک 

و همین طور آموزشات 

طراحى وب

طراحى گرافیک

فوتوشاپ

و...

هدف از ایجاد سایت دهکده طراحی آموزش و همین طور آشنا کردن بیشتر علاقه مندان با طراحی می باشد.

محمد سجاد تدین

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه