اصول طراحى لوگو

1.سادگی

2.به یادماندنی

3.بدون وقت

4.زودفهم

5.مناسب مخاطب و دسته بندی

این 5اصل،مورد تایید بهترین طراحان جهان است!

لوگوی شما باید بدون وقت باشدوهیج وقت از مد نیافتد مانند لوگوی شرکت اپل یا فیسبوک و گوگل

_______________________

1.مختصر کردن

2.تحقیق کردن برای طراحی

3.مشاهده

4.طراحی روی کاغذ

5.بازتاب دیگران

6.محل قرارگیرى

7.ارائه

شما وقتی یک لوگو را مى بینید متوجه این 7اصل نمى شوید اما دریک لوگوی خوب باید متوجه رعایت تمام آن 5اصل بشوید 

محمد سجاد تدین

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه