چهار راه برای به موفقیت رسیدن ایده ها

راه اندازی مشاغل کوچک بر پایه ی ایده های نو از مباحث داغ این روزهاست. تفاوتی نمی کند که شما در چه حوزه ای فعالیت می کنید و یا در این زمان به راه اندازی یک کسب و کار جدید فکر می کنید یا نه. شرط لازم برای موفقیت در دنیای کسب و کار امروز، داشتن ایده های نو است. 

راه اندازی مشاغل کوچک بر پایه ی ایده های نو از مباحث داغ این روزهاست. تفاوتی نمی کند که شما در چه حوزه ای فعالیت می کنید و یا در این زمان به راه اندازی یک کسب و کار جدید فکر می کنید یا نه. شرط لازم برای موفقیت در دنیای کسب و کار امروز، داشتن ایده های نو است. 

هر کسی در اطراف شما می تواند یک ایده خوب به شما منتقل کند. یک مشتری، فروشنده سوپرمارکت محله تان و یا حتی یک غریبه. موضوع مهم این است که ما به این فرهنگ رسیده باشیم که ایده های نو را حفظ کنیم و پرورش دهیم و تکمیل کنیم تا قابلیت پیاده سازی را پیدا کنند. 

برخی از شرکت ها ویکی هایی را مخصوص این کار درست می کنند که محل های خوبی برای نگهداری ایده ها هستند ولی آیا این روش برای پرورش و بازآوری ایده ها هم مناسب است؟ 

در این رابطه قانونی وجود دارد، زمانی ایده های نو شکل می گیرند که یک بحث فعال در جمع شکل گرفته باشد. در غیر اینصورت علی رغم حضور افراد مختلف، هیچ کس دلیلی برای بیان دیدگاه و نظر خود ندارد. بسیاری از پیشرفت ها در طول تاریخ بشر نتیجه مباحثه در جمع های دوستانه ای بوده که برای گرم شدن دور یک آتش به وجود آمده اند.

ایده ها را به بحث بگذارید

مکان مشخصی را برای بحث در مورد ایده ها در نظر بگیرید. تفاوتی نمی کند که اتاق فکر شما مجازی است یا واقعی. از یک نرم افزار استفاده می کنید و یا در محل کار خود جایی را برای این کار در نظر گرفته اید. مهم این است که فضایی برای به اشتراک گذاری نظرات در مورد هر ایده وجود داشته باشد و افراد در جمع های ایجاد شده به بحث فعال با یکدیگر بپردازند. تکامل ایده ها با استفاده از خرد جمعی بسیار سریع تر انجام می شود.

ایده ها را برچسب گذاری کنید

برای منظم کردن ایده ها، آنها را بر اساس موضوع لیبل گذاری کنید. این نوع گروهبندی موضوعی، خود عامل محرکی برای تکمیل این لیست ها، توسط افراد است. در میان جلسات ممکن است با ایده هایی ناگهانی در ارتباط با موضوعات غیر مرتبط روبرو شوید که بهتر است آنها را نیز در گروه بندی مجزایی قرارد دهید تا به صورت جداگانه تکمیل شوند.

یک گروه راهبردی تعریف کنید

فرد و یا گروهی از افراد تیم را به عنوان سرپرست و مسئول پگیری هر لیست انتخاب کنید. دقت کنید که هر یک از دسته بندی ها باید چنین تیم راهبردی را داشته باشند. شاید این یکی از مهمترین بخش های کار شما باشد که همسازترین افراد را در این موقعیت قراد دهید. این گروه باید در افراد تیم انگیزه مشارکت در مباحث را به وجود آورند و بر روی کار احساس مالکیت داشته باشند.

یک بانک از ایده ها درست کنید

ایده ها را آدرس گذاری کنید و به صورت بانک ایده نگهداری کنید. با این کار ایده های امروز شما از بین نمی روند و در زمان های دیگر حتما از آنها استفاده خواهید کرد. شاید به تناسب زمان در آنها بازنگری کنید و با تکمیل تر شدنشان در طول ایام، اجرایی شوند. برخی از آنها نیز برای اقدام امروز شما مناسبند و مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 
بعد از انتخاب یک ایده، دلایل انتخاب آن را با افراد در میان بگذارید. اینکه چه ایده ای انتخاب شده است و چگونه به مرحله اجرا رسیده است به افراد کمک می کند که در مباحث بعدی مشارکت بیشتری داشته باشند و به شکلی موثر تر در این مسیر همراه باشند. 

اینها را با هم جمع بزنید تا بهترین ایده را پیدا کنید و به نتایج موفق برسید.

منبع:نردبان

محمد سجاد تدین

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه