کاربران اینترنت در ایران

یک موسسه ی تحقیقاتی اقدام به گرفتن آمار از کاربران اینترنت کرده است و نتایج تحقیقاتش را در یک اینفوگرافیک بیان نموده است.

محمد سجاد تدین

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه